0 Comments
ชุด ควบคุม ความชื้น

ทำไมต้องให้ความสำคัญกับความชื้นและชุดควบคุมความชื้น สำคัญแค่ไหน

ความชื้นในอากาศที่มีสูงจนเกินไป ส่งผลโดยตรงทั้งต่ออุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ รวมทั้งส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ในประเทศไทยของเรานั้นมีค่าความชื้นสัมพัทธ์โดยเฉลี่ยต่อปีที่ค่อนข้างสูงประมาณ 70 ถึง 85 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวความชื้นสูงจนเกินไป ส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการของอุตสาหกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตหรือสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ชุดควบคุมความชื้นจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ ชุดควบคุมความชื้น คืออะไร ชุดควบคุมความชื้น คือ อุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติในการจัดการและควบคุมปริมาณของน้ำ ที่สะสมในอากาศ ในที่นี้เราจะเรียกว่าความชื้นนั้นเอง โดยเราสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการได้หรือตั้งค่าได้ตามความต้องการ ชุดควบคุมความชื้นจะทำงานร่วมกันและประกอบออกมาเป็นเครื่องควบคุมความชื้นหรือเครื่องลดความชื้น เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อิทธิพลของความชื้นต่อสิ่งของเครื่องใช้และมนุษย์ อย่างที่เราได้เกริ่นนำไปแล้วในตอนต้นว่า ความชื้นนั้นส่งผลเสียหลายด้าน อิทธิพลของความชื้นในอากาศที่ไม่เหมาะสม กรณีมีค่าความชื้นสูงมากจนเกินไป อาจทำให้มนุษย์รู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัว มีเหงื่อออกยากมากขึ้นและความชื้นในอากาศที่มีสูงยังส่งผลต่อประสิทธิภาพของการทำงานและความเร็ว รวมถึงอารมณ์ของผู้ปฏิบัติงานในสภาวะที่ไม่ดีเช่นนั้น ความชื้นส่งผลเสียอย่างยิ่งกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ส่งผลทำให้เกิดเชื้อราและก็ยังทำให้เกิดปัญหาสนิมกัดกินอุปกรณ์หรือเครื่องจักรต่างๆตลอดจนโครงสร้างที่เป็นเหล็ก ความชื้นส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยตรงทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ต่างๆ ตามมา ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ จึงมีการติดตั้งเครื่องลดความชื้นหรือชุดควบคุมความชื้น รวมถึงได้รับความนิยมในการติดตั้งในบ้านเรือน ที่พักอาศัย อาคาร สำนักงานหรือแม้กระทั่งภาคการเกษตร นิยมติดตั้งในโรงเพาะเห็ด เพื่อควบคุมความชื้นหรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่างๆ    เครื่องลดความชื้นมีส่วนประกอบหลักๆ คือ เซ็นเซอร์อุณหภูมิที่มีหน้าที่วัดค่าอุณหภูมิ เซ็นเซอร์ความชื้นมีหน้าที่เป็นตัววัดค่าความชื้นและมอเตอร์พัดลมมีหน้าที่คอยระบายความร้อนจากเครื่องออกมาแทนที่ความชื้น หัวใจสำคัญก็คือเมนบอร์ดควบคุมที่อยู่ในตัวของชุดควบคุมความชื้น ซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมระบบการทำงานทั้งหมด ปัจจุบันชุดควบคุมความชื้นหรือเครื่องควบคุมความชื้น มีด้วยกันมากมายหลายแบรนด์ หลายยี่ห้อ สำหรับผู้ที่ต้องการนำไปใช้งานในบ้านพักหรือติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรมและต้องการความสะดวกสบายในการพกพา เลือกเครื่องที่มีขนาดกะทัดรัดใช้งานง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก รวมถึงเครื่องที่สามารถควบคุมความชื้นได้อย่างแม่นยำ […]