0 Comments
ใส่เลนส์เสริม

6 คำถามของการใส่เลนส์เสริม เพื่อรักษาสายตา

ปัจจุบันนั้นการรรักษาดวงตาของเราให้กลับมามองเห็นให้ปกติได้นั้นมีความหลากหลายอย่างมากขึ้นขึ้น ซื่งการรักษาอาการสายตาสั้น สายตาเอียง นั้นมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นอย่างมาก และ อีกหนึ่งวิธีในการรักษานั้นคือ การใส่เลนส์เสริม ที่จะช่วยให้การมองเห็นนั้นกลับมามองเห็นได้ปกติ แต่กลันกันการใส่เลนส์เสริมนั้นหลายคนนั้นกลับไม่เข้าใจ และ มีคำถามมากมาย ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงการใส่เลนส์เสริมกันดีกว่านะครับว่าจะมีความแตกต่างจากการทำเลสิกอย่างไรบ้าง   การรักษาด้วยเลนส์เสริมต่างจากการทำเลสิกอย่างไร   การใส่เลนส์เสริมนั้นจะเป็นการใส่เลนส์เสริมที่มีความปลอดภัยกับร่างกายใส่เข้าไปที่หลังกระจกตา ทำให้ไม่ได้มีการลอกเนื้อเยื่อตาแต่อย่างใด ซึ่งจะสามารถถอดเลนส์เสริมออกได้โดยจักษุแพทย์  ส่วนเลสิกนั้นจะเป็นการใช้เลเซอร์ในการรรักษาดวงตาโดยการปรับกระจกตาทำให้กระจกตานั้นบางลง ซึ่งมีโฮกาสที่กระจกตาจะไม่พอในการรักษาด้วยเช่นกัน   ผลข้างเคียงน้อยกว่า  เนื่องจากกว่าการใส่เลนส์เสริมนั้นจะเป็นการใช้เลนส์ที่มีความปลอดภัยกับร่างกายใส่เข้าไปที่หลังกระจกตา ทำให้ไม่มีการลอกเนื้อเยื่อ ทำให้ปัญหาของการมองเห็น หรือ ผลข้างเคียงจากการผ่าตัดดวงตานั้นน้อยกว่าการทำเลสิกยกตัวอย่างเช่นการเห็นภาพเบลอ ตาแห้ง การเห็นรุ้งรอบดวงไฟ และ ผลค้างเขียงมากมายที่จะเกิดขึ้นหลังการทำเลสิกแต่จะไม่เกิดขึ้นจากการใส่เลนส์เสริม   ขณะรักษาเจ็บหรือไม่   การรักาด้วยการใส่เลนส์เสริมนั้นจะมีการใช้ยาชาหลอด และ ฉีด ทำให้ไม่มีความรู้สึกเจ็บ แต่ว่าระหว่างการรักษาอาจจะรู้สึกถูกแตะ หรือ หน่วงรอบดวงตาระหว่างทำ   มีข้อจำกัดในการรักษา   การผ่าตัดใส่เลนส์เสริมอย่างที้รากล่าวไปว่าต่างจากการทำเลสิก และ ไม่ได้มีการปรับความโค้งของกระจกตแต่อย่างใสดทำให้มีข้อกำจัดในการรักษากว่าการทำเลสิก โดยคนที่จะสามารถรักษาการใส่เลนส์เสริมได้นั้นจะสามารถแก้ไขสายตาสั้นได้ตั้งแต่ -0.50 ไปจนถึง – 18.00 และสายตาเอียงตั้งแต่ 0.25 ถึง 0.60 นั้นเอง   ผู้สูงวัยสามารถใช้การรรักษาผ่าตัดเลนส์เสริมได้หรือไม่   สำหรับผู้สูงวัยนั้นถ้าต้องการรักษาดวงตาของตัวเองให้กลับมามองเห็นปกติจากการใส่เลนส์เสริมนั้นจะสามารถทำได้ แต่ว่าจะต้องไม่มีอาการของต้อเด็ดขาด และ จะต้องมีอายุน้อยกว่า 45  ปี หากว่าอายุมากกว่า 45 ปี นั้นควรปรึกษากับจักษุแพทย์ก่อนนะครับ   […]