0 Comments
บริษัทรับสร้างบ้าน

เตรียมตัวก่อนรับบ้านจะต้องรู้อะไรบ้าง

การสร้างบ้านนั้นมีหลากหลายขั้นตอนอย่างมากกว่าจะถึงในช่วงของการรับงาน และ เมื่อบ้านเรานั้นเสร็จสิ้นแล้วสิ่งต่อไปนั้นคือในเรื่องของ “การรับบ้าน” จาก บริษัทรับสร้างบ้าน หรือ ผู้รับเหมา ซึ่งการรับบ้านนั้นจะเป็นการตรวจรับงานครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะรับบ้านมา ดังนั้นก่อนที่เราจะรับบ้านมานั้นเราจะต้องมีเรื่องที่ต้องตรวจสอบด้วยเช่นกัน ดังนั้นเรามาลองดูกันดีกว่านะครับว่าในการรับบ้านนั้นจะมีเรื่องอะไรบ้างที่เรานั้นจะต้องรู้   เตรียมตัวอย่างไร   ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูจุดรับบ้านนั้นการเตรียมตัวนั้นมีความสำคัญอย่างมาด้วยเช่นกัน  โดยก่อนที่จะนัดบ้านนั้นเราให้เรานั้นเตรียมตัวดังนี้  – เตรียมเอกสารการซื้อขายทั้งหมดไว้ พร้อมเงื่อนไขต่าง ๆ ในการก่อสร้างเพื่อใช้ในกรณีที่มีปัญหา  – นัดวัน และ เวลา ในการตรวจรับบ้าน กับผู้รับเหมา หรือ บริษัทรับสร้างบ้าน  และ เจ้าของโครงการ ควรนัดไปช่วงเช้า ๆ เพื่อให้มีแสงที่เพียงพอ   – เตรียมรายละเอียดของบ้านเรา เพื่อให้มีความพร้อมในการตรวจสอบมากขึ้น   – ควรไปตรวจอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป เพื่อให้มีพนาย และ ช่วยกันในการตรวจรับ  เตรียมอะไรไปบ้าง   ในการตรวจสอบนั้นนอกจากสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวแล้วยังมีในเรื่องของ “การเตรียมอะไรบ้าง” ก็สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน โดยสิ่งที่ต้องเตรียมไปนั้นจะมีดังนี้   – กระดาษ ดินสอ สมุด : เพื่อใช้ในการจดรายละเอียดในการแก้ไขปัญหาที่พบเจอ  – Post – it : เพื่อใช้ในการมาร์คจุดต่าง ๆ ที่เกิดปัญหา   – ตลับเมตร : เพื่อใช้ในการวัดขนาดต่าง ๆ เพื่อเป็นไปตามแบบบ้านที่กำหนด   – ดินน้ำมัน : เพื่อใช้ในการปิดรูระบายน้ำ […]