0 Comments
มิกเซอร์

มิกเซอร์กับการออกแบบเสียงในห้องประชุม

คนที่อยู่ในวงการของลำโพง หรือเครื่องเสียง คงรู้จักกับ มิกเซอร์ มันคือ อุปกรณ์ที่มีหน้าที่รวบรวม ผสมผสานสัญญาณเสียง สามารถปรับแต่งให้เสียงเกิดความสมดุลหรือปรับแต่งเสียงในแบบที่ผู้ใช้ต้องการ จากนั้นจึงปล่อยเสียงไปออกที่เครื่องขยายเสียงในลำตับต่อไป มิกเซอร์มีสองประเภทได้แก่ มิกเซอร์แอนะล็อกและมิกเซอร์ดิจิทัล มิกเซอร์แอนะล็อค มีฟังก์ชันการทำงานที่ง่าย ราคาไม่แพง แต่มันเหมาะกับระบบเสียงที่ไม่ต้องการความซับซ้อนมาก ในขณะที่มิกเซอร์ดิจิทัลนั้นจะมีความทันสมัยเพิ่มมากขึ้น จุดเด่นคือมีความสะดวกสบายในการติดตั้ง ปรับแต่งผ่านโปรแกรมหรือเชื่อมต่อเข้ากับแอพพลิเคชั่น ใช้งานง่าย มีฟังก์ชันหลากหลาย มีเอฟเฟคให้เลือกในโปรแกรมแต่อาจมีราคาสูง มิกเซอร์ กับงานออกแบบระเสียงในห้องประชุม การออกแบบเสียงในห้องประชุม สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึง คือ การสื่อสารสัญญาณเสียงในระบบ โดยจะเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ต่างๆ ภายในระบบเสียง เช่น ไมโครโฟร มิกเซอร์ และลำโพงเข้าด้วยกัน งานเดินท่อร้อยสายสัญญาณของงานระบบเสียง โดยทั่วไปนั้น เริ่มต้นจากไมโครโฟน ที่เชื่อมต่อไปยังมิกเซอร์ จากนั้นสัญญาณเสียงจะส่งไปยังอุปกรณ์การปรับแต่ง สายเคเบิลคือสื่อสารหรือช่องทางในการเดินทางของสัญญาณเสียง ในส่วนของข้อจำกัดของการใช้สายสัญญาณ คือ ถ้าสายเคเบิลมีความยาวมากเกินไปจะมีโอกาสเกิดการสูบเสียของสัญญาณเสียงและทำให้เกิดการรับกวนของสัญญาณเสียงได้ ยุคนี้สมัยนี้ ทันสมัยมากขึ้นมีการออกแบบระบบเสียงให้สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีการสื่อสารแบบดิจิทัลเข้ามาใช้ประโยชน์ โดยเป็นอุปกรณ์การควบคุมเสียง มีรูปแบบการส่งสัญญาณแบบดิจิทัลที่หลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น AES/EBU รูปแบบการส่งสัญญาณดิจิทัลที่ใช้สายสัญญาณสำหรังงานดิจิทัลในการส่งข้อมูล เรีบกว่า Dante คือ รูปแบบการส่งสัญญาณแบบดิจิทัลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แก้ปัญหาการรบกวนของเสียงและการสูญเสียของสัญญาณได้ ในกรณีที่ห้องประชุมกว้างหรือมีขนาดใหญ่ […]