0 Comments
หางานอุดรธานี

หางานอุดรธานี งานที่รองรับทั้งคนในจังหวัดและต่างจังหวัด

ปัจจุบันนี้การหางานในภาคอีสานไม่ยากอีกต่อไปเนื่องจากมีการพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้าจนทำให้มีอาชีพใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมายรวมไปถึงสาขาของบริษัทที่แยกออกมาจากเมืองหลวงกระจายไปยังจังหวัดต่าง ๆ ในภาคอีสาน รวมถึงจังหวัดอุดรธานีด้วย ในบทความจะมาพูดถึงการหางานอุดรธานีว่ามีงานไหนที่สามารถสมัครได้บ้างสำหรับคนทั่วไปซึ่งมีอายุในเกณฑ์ที่เหมาะกับการทำงาน  หางานอุดรธานี งานที่สมัครง่ายและเป็นที่สนใจ  ในส่วนของงานที่มีให้เลือกเป็นจำนวนมากซึ่งสามารถหาได้ตามบริษัทต่าง ๆ ภายในจังหวัดอุดรธานีหรือหาตามเว็บไซต์หางานอุดรธานีจะสามารถกล่าวได้คร่าว ๆ ดังต่อไปนี้  พนักงานขาย   เป็นงานที่มีหน้าที่ในการดูแลลูกค้า รับผิดชอบในการหาลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ เสนอและแนะนำสินค้า เยี่ยมลูกค้าเก่า ขายสินค้าให้ตรงตามเป้าหมายยอดขายที่ถูกกำหนดรวมถึงทำให้ลูกค้าเกิดความพอใจในตัวสินค้าหรือพอใจในการบริการของพนักงาน สามารถทำงานนี้ได้ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์  คุณสมบัติการสมัคร  รับเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปี  จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส. ในสายงานบริหารธุรกิจ การขาย การตลาด  ไม่ต้องมีประสบการณ์ก็ได้  มีมนุษย์สัมพันธ์และทักษะในการพูดคุย เจรจาต่อรอง   รับพนักงานภาคเหนือ อีสาน และใต้  สวัสดิการของบริษัท  มีการจ่ายค่าทำงานล่วงเวลา  มีการประกันสังคม  ตรวจสุขภาพในหนึ่งปีเป็นประจำ พร้อมด้วยกองทุนสำรองและการประกันอุบัติเหตุ  มีโบนัสให้ตามโอกาส  มีการให้เงินช่วยเหลือและชุดพนักงาน  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั่วประเทศ   เป็นงานที่เกี่ยวกับการนำเสนอขายหนังสือที่เกี่ยวกับการเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้กับร้านหรือ โรงเรียน หน่วยงานราชการ หรือพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ  คุณสมบัติการสมัคร  รับเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 25-35 ปี  จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส. ในสายงานบริหารธุรกิจ การขาย […]