มิกเซอร์กับการออกแบบเสียงในห้องประชุม

0 Comments
มิกเซอร์

คนที่อยู่ในวงการของลำโพง หรือเครื่องเสียง คงรู้จักกับ มิกเซอร์ มันคือ อุปกรณ์ที่มีหน้าที่รวบรวม ผสมผสานสัญญาณเสียง สามารถปรับแต่งให้เสียงเกิดความสมดุลหรือปรับแต่งเสียงในแบบที่ผู้ใช้ต้องการ จากนั้นจึงปล่อยเสียงไปออกที่เครื่องขยายเสียงในลำตับต่อไป มิกเซอร์มีสองประเภทได้แก่ มิกเซอร์แอนะล็อกและมิกเซอร์ดิจิทัล

มิกเซอร์แอนะล็อค มีฟังก์ชันการทำงานที่ง่าย ราคาไม่แพง แต่มันเหมาะกับระบบเสียงที่ไม่ต้องการความซับซ้อนมาก ในขณะที่มิกเซอร์ดิจิทัลนั้นจะมีความทันสมัยเพิ่มมากขึ้น จุดเด่นคือมีความสะดวกสบายในการติดตั้ง ปรับแต่งผ่านโปรแกรมหรือเชื่อมต่อเข้ากับแอพพลิเคชั่น ใช้งานง่าย มีฟังก์ชันหลากหลาย มีเอฟเฟคให้เลือกในโปรแกรมแต่อาจมีราคาสูง

มิกเซอร์ กับงานออกแบบระเสียงในห้องประชุม

การออกแบบเสียงในห้องประชุม สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึง คือ การสื่อสารสัญญาณเสียงในระบบ โดยจะเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ต่างๆ ภายในระบบเสียง เช่น ไมโครโฟร มิกเซอร์ และลำโพงเข้าด้วยกัน งานเดินท่อร้อยสายสัญญาณของงานระบบเสียง โดยทั่วไปนั้น เริ่มต้นจากไมโครโฟน ที่เชื่อมต่อไปยังมิกเซอร์ จากนั้นสัญญาณเสียงจะส่งไปยังอุปกรณ์การปรับแต่ง สายเคเบิลคือสื่อสารหรือช่องทางในการเดินทางของสัญญาณเสียง ในส่วนของข้อจำกัดของการใช้สายสัญญาณ คือ ถ้าสายเคเบิลมีความยาวมากเกินไปจะมีโอกาสเกิดการสูบเสียของสัญญาณเสียงและทำให้เกิดการรับกวนของสัญญาณเสียงได้

ยุคนี้สมัยนี้ ทันสมัยมากขึ้นมีการออกแบบระบบเสียงให้สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีการสื่อสารแบบดิจิทัลเข้ามาใช้ประโยชน์ โดยเป็นอุปกรณ์การควบคุมเสียง มีรูปแบบการส่งสัญญาณแบบดิจิทัลที่หลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น AES/EBU รูปแบบการส่งสัญญาณดิจิทัลที่ใช้สายสัญญาณสำหรังงานดิจิทัลในการส่งข้อมูล เรีบกว่า Dante คือ รูปแบบการส่งสัญญาณแบบดิจิทัลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แก้ปัญหาการรบกวนของเสียงและการสูญเสียของสัญญาณได้

ในกรณีที่ห้องประชุมกว้างหรือมีขนาดใหญ่ อาจทำให้ต้องเดินท่อร้อยสายยาก หรือต้องเดินสายสัญญาณจำนวนมาก การเลือกใช้มิกเซอร์ดิจิทัล ออกแบบห้องประชุม ลดความยุ่งยากซับซ้อนในการเดินท่อร้อยสายในงานระบบเสียง ไม่ต้องเดินสายสัญญาณเสียงลากยาวแบบพะรุงพะรัง เหลือเพียงแค่สาย LAN เพียงสายเดียว ไม่เพียงแต่ปัญหาสัญญาณเสียงได้แต่มันยังทำให้มีระเบียบส่งผลดีในด้านความสวยงามด้วย

มิกเซอร์ อุปกรณ์ทำหน้าที่รวบรวมและผสมผสานสัญญาณเสียง ในอดีตเราเคยใช้มิกเซอร์แอนะล็อกแต่ปัจจุบันเทคโนโลยีทันสมัยมากขึ้น มีการพัฒนาปรับปรุงข้อผิดพลาดจนกลายมาเป็นมิกเซอร์ดิจิทัล ไม่ต้องเดินท่อร้อยสายสัญญาณของงานระบบเสียงให้ยุ่งยาก ลดโอกาสเกิดสูญเสียของสัญญาณเสียงและลดเสียงรบกวนด้วย แต่มิกเซอร์ดิจิทัล ก็อาจมีราคาถูก ดังนั้น อย่างที่เราได้ให้คำแนะนำไปว่า กรณีงานระบบเสียงที่ไม่ต้องการความซับซ้อน มิกเซอร์แอนะล็อกสามารถใช้งานได้ง่าย ปรับแต่งก็ง่าย แถมยังราคาไม่สูงด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.