0 Comments
martech

martech คืออะไร มีแบบไหนที่ได้รับความนิยม

martech หรือ Marketing Technology คือ การทำการตลาดที่ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำการตลาดไม่ว่าจะเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้เก็บข้อมูล นำเทคโนโลยีมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ติดตามข้อมูลของลูกค้ารวมถึงข้อมูลของคู่แข่งด้วย นอกจากนั้นยังรวมถึงการปิดการขาย เทคโนโลยีสามารถทำด้วยได้เช่นเดียวกัน อย่างเช่น การใส่ความสามารถของ AI เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ลงไปในบอร์ดแสดงโฆษณาสินค้า AI จะรู้จักข้อมูลลูกค้าที่เดินผ่านมาทุกคนและสามารถปรับเปลี่ยนโฆษณาให้ตรงตามความสนใจของลูกค้าได้ Marketing Technology หรือ martech ก็คือซอฟต์แวร์หรือเป็นเครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆ ที่เป็นเหมือนผู้ช่วยทำให้สามารถทำงานได้ตรงตามความต้องการของนักการตลาด นำข้อมูลหรือผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลในการทำกิจกรรมทางการตลาดในลำดับต่อไป  martech มีอะไรบ้าง เช่น Google Analytics เครื่องมือที่ใครหลายคนรู้จักกันดีเพราะว่าในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดีจะต้องเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อใช้กำหนดแนวทางในการเก็บข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดว่าควรเก็บข้อมูลอะไรบ้างเก็บไปเพื่ออะไร Google Analytics  เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก Power BI  เครื่องมือประเภท  Business Intelligence ของ Microsoft สามารถแปลงข้อมูลดิบที่ได้รับการ Clean Data เรียบร้อยแล้วอยู่ในรูปแบบของ Data visualization ไม่ว่าจะเป็นการแสดงแผนที่ตาราง กราฟ ช่วยให้ผู้ใช้งานมองเห็นข้อมูลเชิงลึกได้อย่างง่ายดายและเข้าใจข้อมูลได้ดีมากขึ้น เช่น การกรอกข้อมูลอายุ ช่วงเวลา จังหวัด เป็นต้น Google […]