วิเคราะห์น้ำเสีย ช่วยอะไรได้บ้าง ถ้าไม่บำบัดน้ำเสีย มีผลกระทบอย่างไร

0 Comments
วิเคราะห์ น้ำ เสีย

วิเคราะห์น้ำเสีย ถ้าถามว่าช่วยอะไรได้บ้าง ถ้าไม่บำบัดน้ำเสีย มีผลกระทบอย่างไร การวิเคราะห์น้ำเสียนับว่ามีความสำคัญอย่างมาก ในภาคอุตสาหกรรม น้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม เกิดขึ้นได้หลายปัจจัย เช่น น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการล้างวัตถุดิบ หรือน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการล้างเครื่องจักร ตลอดจนน้ำเสียที่เกิดจากการระบายความร้อน ฯลฯ

วิเคราะห์น้ำเสีย สำคัญอย่างไร

การสังเกตน้ำเสียด้วยตาเปล่า ทำให้เราทราบข้อมูลได้แค่เบื้องต้นเท่านั้นหรือเป็นการตรวจสอบแบบคร่าวๆ สังเกตได้เฉพาะความใสสะอาด หรือสี ความขุ่นและการดมกลิ่น ส่วนใหญ่การตรวจสอบน้ำเสียด้วยตาเปล่า จะไม่สามารถบ่งบอกคุณลักษณะของน้ำเสียได้ เช่น น้ำเสีย อาจมีความใสแต่ในความเป็นจริงมีการปนเปื้อนสารเคมีต่างๆ ดังนั้น การวิเคราะห์น้ำเสียจึงมีความสำคัญอย่างมาก ลองนึกภาพตามดูว่า ถ้าเราไม่วิเคราะห์น้ำเสียแล้วปล่อยน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมออกสู่ภายนอก จะส่งผลกระทบในวงกว้างมากแค่ไหน ส่งผลกระทบทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

การวิเคราะห์น้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม ที่ผลิตสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยานพาหนะ หรือชิ้นส่วนรถยนต์ ยิ่งสำคัญมากๆ เนื่องจากข้อกำหนดของสหภาพยุโรปได้กำหนดให้สินค้าดังกล่าวจะต้องไม่มีการปนเปื้อนของสารอันตรายใดๆ ที่ได้มีการระบุไว้ เช่น สาร SoC และ RoHs การวิเคราะห์น้ำเสียจะต้องใช้เทคนิคการคัดกรองเฉพาะ

หากไม่บำบัดน้ำเสียจะเกิดผลกระทบอย่างไร

  • หากไม่บำบัดน้ำเสีย อาจทำให้น้ำมีกลิ่นเหม็น มีสิ่งปนเปื้อน สารเคมีต่างๆ ไม่สามารถนำไปใช้ในการอุปโภคหรือบริโภคได้
  • หากไม่บำบัดน้ำเสียเมื่อนำน้ำไปใช้ในการอุปโภคหรือบริโภคจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายในระยะยาว
  • หากไม่บำบัดน้ำเสียแล้วปล่อยน้ำออกสู่ภายนอก ย่อมส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำ
  • หากไม่บำบัดน้ำเสียแล้วปล่อยน้ำออกสู่ภายนอกส่งผลกระทบบที่ร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมทำให้ธรรมชาติเสียสมดุล
  • น้ำเสียส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนในชุมชน อาจกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค และกลายเป็นพาหะนำโรคต่างๆ สู่พืช สัตว์และมนุษย์
  • สร้างความเสียหายต่อธรรมชาติ ทำลายทัศนียภาพ โดยเฉพาะแหล่งน้ำที่ใช่เพื่อการคมนาคมหรือแหล่งท่องเที่ยว

ปัจจุบันมีหลายบริษัทรับวิเคราะห์น้ำเสีย มีบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและป้องกันการเกิดผลกระต่อคนในชุมชนหรือสัตว์ สิ่งมีชีวิตต่างๆ หากคุณต้องการใช้บริการวิเคราะห์น้ำเสีย เลือกบริษัทที่เชื่อถือได้ มีประสบการณ์ มีห้องแลปที่ได้มาตรฐาน หรือได้รับการรับรองให้เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO/IEC 17025 : 2005 เครื่องมือที่นำมาใช้เพื่อการวิเคราะห์น้ำเสียจะต้องดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความทันสมัยเพื่อให้ผลการวิเคราะห์รวดเร็ว มีความแม่นยำสูงสุด

Leave a Reply

Your email address will not be published.